Hợp Khúc Giáng Sinh 2009 - Xin nghe và tập hát trước. Bài này sẽ được trình bày trong đêm TKBL 2009 va trong lễ đêm Giáng Sinh năm nay


Bài Hát (PDF format) http://honganchoir.com/songs/giangsinh/HopKhucGiangSinh_ver3.pdf

Nghe Hát (4 Bè)
http://honganchoir.com/upload/HopKhucGiangSinh2009_CDHA.mp3

Nghe Hát (SOPRANO) http://honganchoir.com/upload/HKGS-2009_Soprano.mp3

Nghe Hát (ALTO)
http://honganchoir.com/upload/HKGS-2009_Alto.mp3

Nghe Hát (TENOR)
http://honganchoir.com/upload/HKGS-2009_Tenor.mp3

Nghe Hát (BASS) http://honganchoir.com/upload/HKGS-2009_Bass.mp3