July 25-27, 2003
Mount Madonna
Nearly 200 Pictures --- Click HERE to see more

pic
Ca đoàn đã có được những ngày thật vui và nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong lần camping này. Cám ơn tất cả các anh chị và các bạn đã góp phần không ít thì nhiều vào việc chuẩn bị, mua sắm, nấu nướng, mang theo đồ dùng, giữ gìn vệ sinh, etc .... để mang lại sự thành công tốt đẹp cho lần camping này.
THANK YOU