Camp Halfmoon Bay - July 2001

cooking
Các đầu bếp đang chuẩn bị cho bữa trưa
Củi đã được chất sẵn để chuẩn bị cho The Bonfire. It was a great & memorable night !!!

fish
Cá câu được từ dưới biển Halfmoon Bay đem lên chiên dòn chấm mắm tỏi ăn hết chỗ chê !

chao time
Lunch time

volleyball
Giải trí cho các "dai" sau bữa trưa

lonely kids
Bố mẹ đâu mà để 2 em này một mình tội nghiệp quá !!!

pic 1
2 anh này lucky quá được ở trong nhóm này !
Một lũ con gái mơn mởn mà chỉ có 2 anh take care thôi.

pic 2
nhóm của anh Tuấn thì quân bình hơn,
3.5 nam, 4.5 nữ, có 1 người "half & half"

pic 3
nhóm anh Quyền sao hổng ai sáng sủa tí nào vậy ?

pic 4
nhóm anh Dũng, các gái đều còn trinh trắng, except c. ?

What on earth were they looking for ?

pic 5
pic 6
pic 6
pic 7

"Sex Change" Operations In Progress

pic 9
15 minutes later ..... her breasts started to develop

pic 10
30 minutes later ......her right breast appeared to have fully grown. Not quite yet, still missing the nipple !!!!