Welcome to the Members Page

Trang Ca Viên là nơi dự trữ các dữ kiện về ca đoàn nói chung và của mỗi thành viên trong ca đoàn nói riêng. Đây cũng là nơi mà tất cả mọi người có thể theo dõi những tin tức sinh hoạt và các thông báo liên quan đến ca đoàn. Chính vì thế, các bạn ca viên nên thường xuyên ghé thăm "Trang Ca Viên", ít nhất là 1 lần mỗi tuần.

THANK YOU


17 May 2002

***
TRANG BÀI HÁT ***
Vô trang "Bài Hát" để biết và practice những bài sẽ được hát trong thánh lễ mỗi tuần và các bài hát khác: mới & cũ.

===============================================
17 April 2002

*** NEW PICTURES ***
Hình chụp hôm lễ Phục Sinh 2002 đã được bỏ lên trang Hình Ảnh (under Easter)- Cám ơn nhiếp ảnh gia Lê Trúc Mai & Đinh Ngọc Hoàng đã tạo dựng những bức hình thật là đẹp.

Hình chụp hôm 2002 New Year's Eve (12/31/2001) cũng đã được bỏ vào trang Hình Ảnh (under Others) - Thank you a.Đinh Ngọc Hoàng again.

===============================================
31 March 2002


*** PICTURES ***
Camping 2001 - Halfmoon Bay đã được bỏ vào trang Hình Ảnh - Thank you anh Trần Thanh Minh đã chụp và đóng góp.