Tiểu Sử Ca Đoàn

Ca đoàn Hồng Ân, thuộc cộng đồng công giáo Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại thành phố San Jose, tiểu bang California, nước Hoa Kỳ, đã được thành lập vào khoảng đầu năm 1983 để đáp ứng nhu cầu thánh ca cho thánh lễ Chúa Nhật được cử hành tại giáo đoàn Khiết Tâm (thành phố Campbell).

Những người có công sáng lập ca đoàn là 2 cha Đồng Minh Quang và Chu Vinh Quang. Lúc đó hai cha còn đang học tại chủng viện, nhưng vì nhu cầu thánh ca cho thánh lễ mới được mở ra cho giáo dân Việt Nam vùng Campbell và lân cận, hai cha đã là người tiên phong trong việc thành lập ca đoàn. Bên cạnh hai cha Quang còn có anh Chu Quang Đinh. lúc đó còn là chủng sinh cùng trường với hai cha, cũng đã góp phần rất nhiều vào việc sáng lập và tổ chức ca đoàn trong những ngày đầu.

Trong những năm đầu của thập niên 1980, số giáo dân Việt Nam tại giáo đoàn Khiết Tâm chỉ vỏn vẹn khoảng trên dưới 300, vì thế thánh lễ sáng Chúa Nhật hằng tuần tại đây được cử hành nơi hội trường của giáo xứ Mỹ St. Lucy's.

Đây là thời gian tiên khởi của ca đoàn, mặc dầu số ca viên chỉ vỏn vẹn khoảng 20, nhưng tinh thần còn mới mẻ và rất hăng say. Thánh lễ bắt đầu lúc 9 giờ sáng, nhưng 8 giờ đã có mặt các anh chị em đến sớm để chuẩn bị máy móc âm thanh, cũng như giúp ban phụng vụ xắp xếp ghế trong hội trường cho giáo dân.

Vào những buổi sáng mùa đông, bước vào hội trường chẳng khác gì như bước vào cái tủ lạnh, nhưng sau khi chứng kiến cảnh các anh chị em hăng say người khiêng loa, người khiêng máy móc, người chạy tới chạy lui xếp ghế cho giáo dân, thì ngay tức khắc lại cảm thấy ấm cúng làm sao.


TO BE CONTINUED ................