Ca Trưởng
Nguyễn Tiến Dũng
Nguyễn Tiến Dũng
Anh Nguyễn Tiến Dũng đã thi hành trách nhiệm Ca trưởng từ năm 1984 cho đến nay.

Anh gia nhập ca đoàn khoảng 1 năm sau khi ca đoàn được thành lập và vài tháng sau đó, vì lý do tu trì và học vấn, thầy Quang Chu & Quang Đồng không còn tiếp tục trực tiếp trong coi ca đoàn và trao lại trách nhiệm cho anh. Trong thời gian phôi phai đó, anh đã đảm nhận cả 2 trách nhiệm: Ca trưởng & Đoàn trưởng.

Xin Chúa luôn cho anh được sáng suốt và dồi dào tinh thần để tiếp tục chu toàn trách nhiệm của mình. AMEN.