Keyboard Player:VŨ XUÂN BÁ
ba
Pianist:NGUYỄN ANH TUẤN
tuan

Guitarist:NGUYỄN ĐÌNH TUYỂN
tuyen


Keyboard Player:PHẠM DUY HƯỞNG
huong


Keyboard Player:HENRY HIỂN

Picture Not Available